Miljöpolicy

Miljöpolicy

Skyltonline säljer och distribuerar högkvalitativa skyltprodukter. Genom att ta miljöansvar i alla delar av processen från idé till färdig produkt, strävar vi efter att vår verksamhet och våra produkter ska ge så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi åtar oss att obevekligt fokusera på miljöfrågor genom att bedriva ett kontinuerligt förbättringsarbete, för att förhindra föroreningar och följa föreskrifter och tillämplig miljölagstiftning.

En annan viktig faktor för att minska koldioxidutsläppen är att minimera dubbla frakter. Vi hjälper dig därför gärna att skicka dina produkter direkt från produktion ut till dina mottagare.

Etik

Skyltonline strävar efter att uppnå en hög etisk standard genom att agera ansvarsfullt i alla aspekter av dess verksamhet. Genom att vägledas av etiska riktlinjer skapar Skyltonline goda relationer med sina intressenter.