Skyltmakarens Ordlista

Bitmap

Är ett bildformat som består av ett rutnät av fyrkantiga bildelement, ofta kallade pixlar; för varje enskilt bildelement lagras information om dess färg enligt ett förutbestämt färgschema. En bitmap-fil innehåller även information om bildens storlek och färgschema. Exempel på bitmap format är JPEG, GIF, PNG och BMP.


Korrektur

Är en skiss där vi illustrerar tryckets storlek och placering på produkten ni önskar. För att undvika missförstånd måste vi alltid ha ditt godkännande på ett digitalt korrektur innan vi går i tryck. Är du inte nöjd med placeringen så begär du att få det ändrat.


Logotype

Ofta förkortat logo eller logga, är en symbol eller grafisk bild som symboliserar ett företag, en organisation eller representerar ett varumärke.


Vektor

Eller vektorgrafik består av matematiska ekvationer som återger en bild. Tillskillnad från bitmap eller raster, som består av många små bildrutor (pixlar).


EPS

Är en förkortning för ordet Encapsulated PostScript. En EPS-fil kan göras hur liten eller hur stor som helst utan att vare sig kvalitet, proportioner eller färger förändras. Filtypen är standard inom tryckeribranschen.