Personuppgiftslagen & Cookies

Behandling av personuppgifter

När du begär en offert eller på annat sätt kontaktar oss och själv anger några uppgifter om dig, så lagrar vi detta internt i vårt kundsystem för att kunna följa upp och smidigt processa din beställning.

Hos oss på www.skyltonline.se är sekretessen kring våra besökares privata information av yttersta vikt. Denna sekretesspolicy beskriver de typer av personlig information som mottages och samlas in av www.gravyronline.se och hur den informationen används. Vi registrerar endast information som är kopplade till din eller dina beställningar och din kontakt med oss. I vissa fall kan även e-post korrespondens loggas, för att vi ska få en helhetsbild av vad som sagts då det skulle behövas.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för personuppgifter är Country Western Trading.


Utlämnande av personuppgifter

Uppgifterna kan säljas i en situation då Country Western Trading. skulle säljas.


Rätt att begära information

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Country Western Trading.. Om du vill ha sådan information, ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran till oss och den ska enligt personuppgiftslagen göras på papper, och kan inte skickas med e-post. På grund av detta så måste du först höra av dig till oss för att få denna blankett.

Om Cookies

Cookies är ett samlingsnamn för små textfiler som webbsidan lagrar på din dator för att den vid nästa besök ska komma ihåg dig och lättare göra sidan anpassad för dig.

Från den 25 juli 2003 så gäller lagen om elektronisk kommunkation, som kortfattat innebär att alla webbsidor måste ha den här informerande texten om vad cookies gör samt vad vi använder dom till. Viktigt att veta är att en cookie inte kan förstöra din dator på något vis, utan bara hjälper oss att komma ihåg de val du gjort senast du varit inne på sidan. Många ställer sig därför frågande till denna lag, vilket vi förstår. Här följer denna obligatoriska text.

Vår användning av cookies

Skyltonline.se kräver att du använder cookies på grund av att dina varor lagras i dem.

En av våra viktigaste användning av cookies är att veta om du besöker oss igen. Det är till för intern statsitik samt för att hålla koll på dina varor, och vi kan omöjligt med hjälp av cookies, identifiera vem du är som person. Ditt ip-nummer loggas också för att veta om samma dator besöker oss frekvent. Viss lagring sköter inte vi, utan den vidarebefordras till ett företag som jobbar med just statsitk. Samma princip gäller där – nämligen att vi inte med någon som helst säkerhet kan identifiera vem du är som person.

Vi lagrar även en tillfällig cookie som försvinner så fort du stänger webbläsaren. Den är till för att användarupplevelsen ska bli så fantastisk som möjligt.

Mer information?

Post och Telestyrelsen kan ge mer information och reda ut samtliga begrepp.