Allmänna villkor

På skyltonline.se strävar vi efter att alltid tillämpa gott affärsmannaskap och att i största möjliga mån tillgodose våra kunders önskemål.

Skyltonline.se är ett företag som jobbar med skyltprodukter och är nedan kallad ”Säljare”. Kund är nedan kallad ”Köpare”. Köpare hittar information om priser och artiklar via skyltonline.se, nedan kallad Säljarens Webbplats. Köpare gör bindande beställning och godkänner Försäljningsvillkoren genom att digitalt acceptera korrektur på Säljarens Webbplats.

När du bekräftar din order godkänner du våra köpvillkor.

Genomförd beställning innebär att du samtycker till att namn och personnummer registreras i vårt kundregister.

Vi ingår ej avtal med omyndig person utan målsmans tillåtelse.

Produkten blir tillverkad som den visas på skärmen, vi tar inte ansvar för felstavningar.

Vi förbehåller oss rätten att avbryta beställningar i de fall då kundens egna bilder inte håller tillräckligt hög kvalitet för tillverkning, samt vid tekniska fel.

Logo

Om du som kund mailar oss en logotyp förutsätter vi att du har upphovsmannens tillstånd att använda logotypen om den är ett registrerat varumärke som inte tillhör dig själv.

Produkter

Samtliga produktbilder på Säljarens Webbplats skall ses som en fingervisning om produktens färg och utförande. Om Köpare vill säkerställa produktens färgnyans, utförande samt funktion skall ett provexemplar beställas av Säljaren innan beställning läggs.

Referenser

Köparen godkänner att produkter som beställs används som digitala referenser på Säljarens Webbplats. Denna acceptans kan dock dras tillbaka genom att som beställare tydligt nämna detta i samband med lagd order.

Pris - Sverige

Samtliga priser är angivna i SEK både inklusive och exklusive moms. Vi reserverar oss mot prisförändringar som skyltonline.se inte råder över, t ex väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Inga övriga skatter eller avgifter tillkommer.

Fraktkostnad tillkommer med 39 kr inkl. moms per leveransadress för ordinarie leveranstid, för express leverans, bud osv. sker separat överenskommelse via mail.

Betalningsvillkor - Sverige

I de situationer då vi inte kan bevilja 15 dagars kredit, behövs en förskottsbetalning. Skyltonline äger rätt att neka kredit utan angiven anledning.

Om Köpares kreditvärdighet av Säljaren bedöms som god, ges 15 dagar netto mot faktura där fakturaavgiften är 29 kr. Vid köpet görs en mikroupplysning för att vi ska veta att du är du. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. Kreditbedömning görs först efter godkänd order och Säljaren förbehåller sig rätten att ändra betalningsvillkor efter att Köparen har lagt sin beställning.

Betalningsalternativ för företag och organisationer som ej är kreditvärdiga, eller av annan anledning inte kan betala mot faktura, är förskott via Bankgiro. Betalning görs då till BG 277-3893, med ditt ordernummer som referens.

Vid en situation då betalning ej är Säljaren tillhanda inom avtalad tid förbehåller sig Säljaren att debitera dröjsmålsränta (f.n. 24% per år). Köpare får i de fall en påminnelsefaktura skickas ut även betala 50 kr i påminnelseavgift. Efter påminnelsefakturans förfallodag överlämnas ärendet till Kronofogden med extra avgifter om totalt 640 kr.

Produkterna tillhör Säljaren fram tills det att full betalning erlagts för de beställda produkterna.

Fakturan skickas tillsammans med skyltarna, om du inte uppger annan fakturaadress.

Övriga alternativ

För tillfället finns inga andra betalningsalternativ men vi tittar på att kunna börja erbjuda kortbetalning, banköverföring m.fl.

Betalningsvillkor övriga länder

Förskottsbetalning. Kontakta oss för mer information.

Debiterad arbetstid

Vid beställningar som inkommer via mail eller telefon och som kräver en del extra redigering tillkommer en avgift på 150kr. Vid mer omfattande redigering (större jobb som kräver mycket tid) debiteras 350:- timme.

Leverans

Vi tillämpar enhetsfrakt enligt följande: Frakt och emballage kostar alltid 39 kr exkl. moms per order. På så sätt vet du som kund alltid vad frakten kommer att bli redan vid ordertillfället.

Vi skickar främst våra försändelser med Posten alternativt DHL. För att veta vilket bolag din försändelse skickas med, kontakta din säljare. Försenad leverans som beror på transportföretaget som av Säljaren fått i uppdrag att transportera varor tar Säljaren inget ansvar för. I de fall detta händer ska Köparen kontakta det aktuella transportföretaget. Köparen ansvarar för att i samband med beställning uppge en korrekt leveransadress med eventuell portkod.

Om den av Köparen angivna adressen inte är bemannad (Gäller företag) när transportföretaget ska leverera produkterna (vardagar mellan kl 8:00-17:00) tillkommer en kostnad om 120 kr för avisering och ny utkörning. Efter 15 dagar returneras produkterna till Säljaren och då tillkommer även kostnad för returfrakt till Säljaren samt ny frakt till Köparen.

För privatpersoner anländer paketet till närmsta postombud och avisering sker med brev. För företag levereras paketet till angiven leveransadress utan avisering.

Leveranstider

Våra plastskyltar och träskyltar levereras inom 5 arbetsdagar. Övriga produkter levereras normal inom 10 arbetsdagar. Beställs flera produkter samtidigt som har olika leveranstider kommer samtliga produkter levereras enligt den produkt som har längst leveranstid.

Expressproduktion kan i de flesta fall erbjudas. För detta tillkommer expresskostnad.

Upphämtning

Vill man så går det jättebra att välja “Upphämtning” som leveransalternativ när man lägger sin order. Då hör vi av oss så snart produkterna är färdiga och redo att hämtas hos oss på Mossbanegatan 17 i Kumla.

Transportskador

Om något emballage ser skadat ut, anmäl det då till personen som levererar. Denne får då göra en anteckning om detta innan ni skriver på mottagandet. Anmäls ej skadat gods vid leverans är det svårt att få kompensation för detta från speditören. Det är Du som köpare som är ansvarig för att anmäla ev. skadat gods till speditören. Om överenskommelse med fraktbolag ej kan nås kontaktar ni oss omgående. Vi ansvarar dock inte för eventuella transportskador.

Returrätt

Samtliga varor produceras specifikt för Köpare vilket innebär att order alltid är bindande. Köpare har rätt att ansöka om orderannullering av Säljare, och Säljaren tar beslut utifrån det enskilda fallet.

Reklamation

Varor som är felaktiga skall reklameras inom 10 dagar. Köpare ska då kontakta Säljaren skriftligen och reklamera de fel som inte uppkommit under transporten. Om fel uppkommit under transporten, ska Köpare vända sig direkt till transportören. Köpare har inte rätt till någon annan kompensation, än att en felfri vara skall levereras inom rimlig tid. Reklameras inte varan inom 10 dagar från varans mottagande, förloras rätten att åberopa felet.

Tvist

Tvister där överenskommelse mellan parterna inte kan nås avgörs i Örebro Tingsrätt.

Utskick

Vid beställning accepteras även framtida utskick med erbjudanden och information från Country Western Trading/Skyltonline.se. Om ni inte godkänner utskick ska detta anges vid beställningstillfället. Får ni utskick idag men vill inte längre ha detta, skicka då e-post till support@skyltonline.se med ”avanmälan” som rubrik. Glöm inte att ange vilken e-post det gäller.

Säljarens ansvar

Säljarens ersättningsskyldighet för styrkt skada är begränsad till 15% av Säljarens försäljningspris. Säljaren är dock inte ersättningsskyldig för den skada som Köpare lider genom Säljarens dröjsmål. Säljaren tar inget ansvar för indirekta förluster.

Svensk lag skall tillämpas vid tolkning och tillämpning av detta avtal.

Övrigt

Har du övriga funderingar gällande villkor & lagar så kan du besöka konsumentverkets hemsida: www.konsumentverket.se